Handelsbetingelser - Gældende pr. 01.12.2017

Nedenstående handelsbetingelser gælder ved aftaler indgået med: 

Olingo Kommunikation

Holmbladsvænge 4, 4. tv.

2300 København S

CVR-nr.: 39099454

Når du som kunde indgår en aftale med Olingo Kommunikation, sker det i henhold til nedenstående betingelser, med mindre andet er aftalt.

1. KØB

1.1 Køb af transskribering eller korrekturlæsning hos Olingo kan ske ved bestilling via mail, telefon eller blanketudfyldelse på hjemmesiden.

1.2 Kunden modtager en ordrebekræftelse i forbindelse med bestillingen.

1.3 Priser oplyst via korrespondance eller på hjemmesiden er eksklusiv moms.

1.4 Indhentning af tilbud foretaget via blanketudfyldelse på hjemmesiden er uforpligtende og ikke bindende, før kunden har givet accept samt modtaget en ordrebekræftelse fra Olingo.

2. ORDRE

2.1 En opgave skal være os i hænde senest 48 timer før deadline, medmindre andet er aftalt.

2.2 Fortrydelsesretten er gældende, såfremt aftalt opgave ikke er påbegyndt. Ved påbegyndt opgave forpligter kunden sig til at betale for delvist udført arbejde.

3. LEVERING

3.1 Levering af tekstydelser, købt hos Olingo, sker som udgangspunkt via e-mail. Tekstydelsen sendes, hvis ikke andet er aftalt, som et Word-dokument. Anden leveringsmetode kan dog aftales.

 

3.2 Leveringsdato aftales imellem Olingo og kunden.

4. BETALING

4.1 Når en opgave leveres, sender vi samtidig også en faktura. Betalingsfristen er 5 dage fra den dato, hvor fakturaen er udstedt. Ved korrekturlæsning eller transskribering til private opkræver vi delvis betaling på forskud, inden vi begynder på opgaven. Hos Olingo kan du betale via bankoverførsel eller med MobilePay.

4.2 Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr.

4.3 Ved ordrer på mere end 2.000 kr. eksl. moms faktureres 50 %, før arbejdet påbegyndes.

5. TILFREDSHEDSGARANTI

5.1 Hos Olingo er der 100 % tilfredshedsgaranti. En opgave afsluttes ikke, før kunden er tilfreds. Det er derfor uden beregning, hvis der er behov for yderligere dialog om teksten.

5.2 Kunden er alene ansvarlig overfor tredjemand for indholdet og eventuelle ukorrektheder eller mangler i teksten.

 

 

6. DATASIKKERHED

6.1 Olingo er forpligtet til at behandle kundens data med fortrolighed og diskretion. 

6.2 Olingo underskriver gerne samtykkeerklæring, hvis dette ønskes.

 

 

7. FORCE MAJEURE

 

7.1 Skulle en leveringsfrist ikke kunne overholdes grundet forhold, som Olingo ikke kunne have forudset, da tilbud blev fremsendt, aftales en ny leveringsdato.

8. BETINGELSER OG GYLDIGHED

8.1 Olingo kan til enhver tid ændre i de aktuelle handelsbetingelser. Kunden og Olingo vil dog altid være omfattet af de handelsbetingelser, der var gældende, da aftalen blev indgået parterne imellem.

Grå.png